Könsstympning, hedersförtryck och kulturkrock.

Existera arbetar med att sprida kunskap och stöd för de kvinnor som utsatts för könsstympning, hedersförtryck och som lever i dubbla kulturer.

Kvinnor som kämpar med psykisk ohälsa.

 

Vår målgrupp

Vi vänder oss till lärare, kuratorer, skolsköterskor, fritidsledare och andra yrkesgrupper som i sitt yrke möter barn, unga kvinnor och föräldrar utsatta för könsstympning, hedersförtryck och kulturkrockar.

 

Vi arbetar med personal på förskolan, lågstadiet, högstadiet och gymnasiet.

 

Undervisning, information och handfasta verktyg.

Existera erbjuder information, undervisning och verktyg som ger vår målgrupp handfast förmåga att stötta kvinnor som utsatts för könsstympning, hedersförtryck och som lever i kulturkrock.

Copyright © All Rights Reserved